1.

اثر آلاینده‌های هوا بر صفات مورفولوژیکی برگ درختان چنار (Platanus orientalis)

دوره 22، شماره 11، بهمن 1399، صفحه 231-247
سارا عباسی؛ سید محسن حسینی؛ نعمت اله خراسانی؛ عبدالرضا کرباسی

2.

ارزیابی پایداری ژئومورفولوژی شهری جهت برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه شهر (مطالعه موردی: یزد)

دوره 21، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 155-168
آمنه السادات پوریه؛ نعمت ا... خراسانی؛ فرهاد حسین زاده لطفی؛ پروین فرشچی

3.

ارزیابی تغییرات پارامترهای فیزیکوشیمیایی و وضعیت تروفی تالاب بین المللی انزلی بر اساس شاخص کارلسون (TSI )

دوره 23، شماره 10، دی 1400، صفحه 261-276
رباب احمد زاده؛ محمد دهدار درگاهی؛ نعمت ا... خراسانی؛ فروغ فرساد؛ محمد رضا رحیمی بشر

4.

بررسی شاخص‌های تنوع زیستی پرندگان در بوستان‌های شهر تهران (مطالعه موردی بوستان‌های جمشیدیه، ملت، قائم و شهر)

دوره 22، شماره 4، تیر 1399، صفحه 259-275
فرحناز محدث؛ جلیل ایمانی هرسینی؛ مهدی رمضانی؛ نعمت ا... خراسانی

5.

مقایسه قابلیت برگ درختان برای ترسیب ذرات معلق هوا با تحلیل تصاویرمیکروسکوپ الکترونی

دوره 23، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 27-39
سارا عباسی؛ سید محسن حسینی؛ نعمت اله خراسانی؛ عبدلرضا کرباسی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب