1.

بررسی امکان مدل سازی میزان تغییرات کالبدی بافت های شهر با استفاده از داده کاوی

دوره 16، شماره 3، آبان 1401، صفحه 5-16
ناجی پژمان ضیایی؛ محمد نقی زاده؛ سید مصطفی مختاباد

2.

بـررسی و تحلـیل نقـش سینـما در انتقـاد از شهر سـازی مدرن

دوره 2، شماره 2، شهریور 1387، صفحه 13-24
سیامک پناهی؛ سید مصطفی مختاباد امرئی؛ مهرداد نوابخش

3.

تأویل معماری پسامدرن از منظر نشانه شناسی

دوره 5، شماره 9، دی 1390، صفحه 59-72
سید مصطفی مختاباد امرئی؛ امیر مسعود دباغ

4.

تحلیل تحولات کالبدی خانه های گرگان در دوران قاجار

دوره 7، شماره 16، اسفند 1392، صفحه 51-62
بهنام قلیچ خانی؛ ایرج اعتصام؛ سید مصطفی مختاباد امرئی

5.

جهانی‌سازی و منطقه‌گرایی در معماری معاصر: تعامل یا تقابل

دوره 11، شماره 3، آذر 1396، صفحه 15-27
قادر بایزیدی؛ ایرج اعتصام؛ فرح حبیب؛ سید مصطفی مختاباد امرئی

6.

راهکارهای آموزشی طرح‌واره در فرایند معماری بر اساس نظریه میزانسن (نمونه موردی: مقدمات طراحی معماری (2) پردیس دانشگاهی شمس گنبد)

دوره 13، شماره 4، دی 1398، صفحه 17-28
محمد حسین عابدی؛ ایرج اعتصام؛ سید مصطفی مختاباد امرئی؛ ازاده شاهچراغی

7.

فرش شهری، مقدمه ای بر شهرسازی فولدینگ

دوره 3، شماره 5، دی 1388، صفحه 59-70
سیامک پناهی؛ سید مصطفی مختاباد امرئی؛ ارسلان کریمی خیاوی

8.

فهم مولفه های محیطی مؤثر بر شکل‌گیری حس تعلق مکانی در بازار سنتی ایران و مقایسه آن با مجتمع‌های تجاری مدرن (نمونه موردی بازار سنتی کاشان و مجتمع تجاری صفویه کاشان)

دوره 17، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 17-32
زهرا عباسی؛ فرح حبیب؛ مصطفی مختاباد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب