1.

بررسی پیامدهای تغییر اقلیم از دیدگاه حقوق بشر

دوره 17، شماره 4، دی 1394، صفحه 223-234
بهنوش خوش منش؛ سید عباس پورهاشمی؛ محمد سلطانیه؛ داوود هرمیداس باوند

2.

بررسی جایگاه و نقش "کنفرانس اعضای معاهدات محیط‏زیستی" در توسعه حقوق بین‏ الملل ‏محیط زیست

دوره 22، شماره 11، بهمن 1399، صفحه 171-181
سید عباس پورهاشمی؛ اعظم پرنده مطلق

3.

بررسی ژئوپولیتیک -محیط زیستی ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس از منظر حقوق بین الملل

دوره 24، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 185-197
سونا قاسمی؛ عباس پورهاشمی؛ علی زارع؛ پروین فرشچی؛ هرمیداس باوند

4.

تحلیلی بر نقش محور دوم دستور کار 21 در توسعه حقوق محیط زیست در ایران

دوره 14، شماره 3، آذر 1391، صفحه 95-87
فرهاد دبیری؛ سید عباس پورهاشمی؛ فرناز سعید ارشادی

5.

تحلیل ماهیت تعهدات دولت‌ها در توافقنامه پاریس 2015 درباره تغییرات اقلیمی

دوره 23، شماره 11، بهمن 1400، صفحه 85-98
سید عباس پورهاشمی؛ مجتبی سبحانی نیا؛ سید علی حسینی آزاد

6.

تحلیل مفاهیم آلودگی و خسارت در حقوق بین الملل محیط زیست

دوره 23، شماره 5، مرداد 1400، صفحه 125-141
یلدا خلعتبری؛ داوود هرمیداس باوند؛ علی زارع؛ سید عباس پورهاشمی

7.

تعیین موقعیت قوانین مدیریت پسماندها در مقایسه تطبیقی با حقوق فرانسه و بهره‌مندی از ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی (SPACE)

دوره 16، شماره 2، مرداد 1393، صفحه 111-128
جعفر نوری؛ سید عباس پور هاشمی؛ رضا ارجمندی؛ فاطمه علیمردانی

8.

توسعه حقوق بین الملل محیط زیست در پرتو آراء و رویه های قضایی بین المللی

دوره 19، شماره 3، مهر 1396، صفحه 195-216
سحر زارعی؛ سید عباس پورهاشمی؛ منصور پورنوری

9.

روش های مواجهه با عدم قطعیت علمی در اصل احتیاطی از منظر حقوق بین الملل محیط زیست

دوره 19، شماره 2، تیر 1396، صفحه 179-188
سید عباس پور هاشمی؛ اعظم پرنده مطلق

10.

شکل گیری و توسعه مفهوم "حقوق نسل های آینده" در حقوق بین الملل محیط زیست

دوره 18، شماره 3، مهر 1395، صفحه 165-180
سید عباس پورهاشمی؛ فرهاد دبیری؛ یلدا خلعت بری؛ سحر زارعی

11.

ظرفیت هاو محدودیت های توسعه و تدوین حقوق بین الملل محیط زیست (با رویکردی انتقادی)

دوره 20، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 131-139
علی رضا جوادی؛ سید عباس پورهاشمی؛ شیرین شیرازیانسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب