1.

ارتقاء مدیریت مناطق بازدیدی براساس راهبردهای کلیدی مدیریت اکوتوریسم

دوره 23، شماره 5، مرداد 1400، صفحه 17-27
طاهره اردکانی؛ علیرضا میکائیلی‌تبریزی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ مرجان محمد زاده

2.

ارزیابی اثرات گزینه های مکانی پیشنهادی دفن زباله شهر زنجان با استفاده ازروش ماتریس ارزیابی اثرات سریع (RIAM)ارتقاء یافته

دوره 17، شماره 3، مهر 1394، صفحه 127-146
غزل منزوی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ حبیب اله یونسی

3.

ارزیابی اثر تاریخی تغییر اقلیم بر خطر بیابانزایی منطقه اسفراین-سبزوار (دوره مورد مطالعه: 2016-1979 میلادی)

دوره 23، شماره 9، آذر 1400، صفحه 263-278
اسماعیل سیلاخوری؛ مجید اونق؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ ایمان بابائیان

4.

ارزیابی تغییرات کاربری اراضی در حوضه آب‌خیز رودخانه تجن با تکیه بر سنجه‌های سیمای سرزمین

دوره 22، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 351-366
فاطمه رجایی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ مجید دلاور؛ علی رضا مساح بوانی

5.

پایش و مدل‌سازی تغییرات اراضی جنگلی در منطقه گرگان با استفاده از مدل Geomod

دوره 25، شماره 10، دی 1402، صفحه 1-16
سمیه گلدوی؛ مرجان محمدزاده؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ علی نجفی نژاد

6.

مدل‌سازی تنوع بتا در گرادیان آشفتگی و عوامل محیطی جنگل‌های هیرکانی- خیرود کنار نوشهر

دوره 23، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 145-158
ملیحه عرفانی؛ افشین دانه کار؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ وحید اعتماد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب