1.

اثرات سینرژیستی سیستم‌های گلوتاماترژیک و هیستامینرژیک مرکزی بر اخذ غذا در جوجه‌های نوزاد: نقش گیرنده‌های NMDA گلوتاماتی

دوره 19، شماره 3، آذر 1401، صفحه 3923-3930
مینا مبرهن؛ مرتضی زنده دل؛ بیتا وزیر؛ احمد اصغری

2.

اثرات هم افزایی ال-دوپا و دوپامین با آگونیست گیرنده‌های MC3/MC4 ملانوکورتینی بر اخذ غذا در جوجه ها

دوره 19، شماره 4، دی 1401، صفحه 3967-3976
محمد بامری؛ مرتضی زنده دل؛ بیتا وزیر؛ نگار پناهی؛ احمد اصغری

3.

ارزیابی عملکرد داربست نانوکامپوزیتی دی اکسید تیتانیوم در مقایسه با هیدروکسی آپاتیت بر بهبود نقص استخوانی ران خرگوش

دوره 20، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 4011-4018
حسین سنبله کار؛ علیرضا جهاندیده؛ احمد اصغری؛ سعید حصارکی؛ ابوالفضل اکبرزاده زاده

4.

اولین بررسی سیتولوژیک گوش خارجی در دوگونه جوجه تیغی گوش دراز و برندت ایرانی

دوره 19، شماره 3، آذر 1401، صفحه 3907-3912
غزل آفتاب؛ فرنوش ارفعی؛ احمد اصغری؛ تقی زهرایی صالحی

5.

بررسی اثرات ترمیمی PRP و نانوکامپوزیت های پلی کاپرولاکتون-هیدروکسی آپاتیت زئولیت بر بهبود زخم پس از کشیدن دندان

دوره 19، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 3873-3882
علیرضا ساگارت؛ علیرضا جهاندیده؛ احمد اصغری؛ ابوالفضل اکبرزاده؛ پژمان مرتضوی

6.

میزان بیان GFAP و S100 به دنبال درمان با عصاره جو دوسر در آسیب تجربی ایجاد شده عصب سیاتیک در موش صحرایی

دوره 16، شماره4، بهمن 1398، صفحه 2949-2956
زهرا درزیان رستمی؛ احمد اصغری؛ علیرضا جهاندیده؛ پژمان مرتضوی؛ ابوالفضل اکبرزاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب