1.

افزایش ضریب تخلیه آب سرریزهای کلید پیانویی با استفاده از مدل های فیزیکی

دوره 10، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 67-78
وفا رضایی؛ سید حبیب موسوی جهرمی؛ امیر خسروجردی؛ حسین صدقی

2.

بررسی آزمایشگاهی تأثیر اندازه ذرات رسوبی و هندسه ورودی و خروجی بر راندمان حوضچه‌های تله‌اندازی رسوب

دوره 3، شماره 1، آبان 1392، صفحه 1-17
علی آریان فر؛ محمود شفاعی بجستان؛ امیر خسروجردی؛ حسین بابازاده

3.

بررسی میزان پس‌روی و حجم رسوب فرسایش پس‌رونده در مجاری با شیب تند

دوره 6، شماره 3، فروردین 1396، صفحه 43-60
امیررضا سالمیان؛ محمود شفاعی بجستان؛ امیر خسروجردی؛ حسین بابازاده؛ حسین صدقی

4.

شبیه‌سازی جریان آشفته دو فازی سرریزهای لولایی با شکل تاج مختلف

دوره 11، شماره 3، اردیبهشت 1401، صفحه 125-141
بیژن خاتمی پور؛ امیر خسروجردی؛ محمدرضا کاویانپور اصفهانی؛ مجید قدسی حسن آباد

5.

شبیه‌سازی هیدروگراف جریان رودخانه با مدل هیدرولوژیکی-توزیعی انعطاف‌پذیر WetSpa در حوزه خرم آباد

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 41-51
احسان فتاپور؛ علی افروس؛ بابک امین نژاد؛ علی صارمی؛ امیر خسروجردی

6.

کاهش تلاطم در مخازن آب با دیواره‌های قایم و افقی با استفاده از مدل عددی انسیس

دوره 12، شماره 2، دی 1401، صفحه 51-64
علی نومیری؛ امیر خسروجردی؛ علی صارمی

7.

کاهش کاویتاسیون در حوضچه آرامش برجک خنک کننده با روش پله دار کردن آستانه خروجی حوضچه آرامش

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 81-92
احسان بهجتی؛ امیر خسروجردی؛ علی صارمی

8.

مطالعه تجربی ضریب دبی شیار بالادست سد سنگریزه ای با رویه بتنی (با استفاده از مدلهای هیدرولیکی)

دوره 10، شماره 4، مرداد 1400، صفحه 63-80
زهرا رحیمی نژاد؛ سید حبیب موسوی جهرمی؛ امیر خسروجردی؛ حسین حسن پور درویشی؛ جمال محمدولی سامانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب