1.

ارزیابی کیفیت بصری مسیرهای پیاده‌روی در مناطق گردش‌گری طبیعی با استفاده از رهیافت ادراکی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز زیارت، گرگان)

دوره 19، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 79-92
سپیده سعیدی؛ مرجان محمدزاده؛ عبدالرسول سلمان‌ماهینی؛ سید حامد میرکریمی

2.

تحلیل الگوی سناریوها و سنجه‌های سیمای سرزمین در رشد سکونتگاه‌های گرگان و حومه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1402
سپیده سعیدی؛ سیدحامد میرکریمی؛ مرجان محمدزاده؛ عبدالرسول سلمان ماهینی

3.

*تحلیل الگوی سناریوها و سنجه‌های سیمای سرزمین در رشد سکونتگاه‌های گرگان و حومه *

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1402
سپیده سعیدی؛ سیدحامد میرکریمی؛ مرجان محمدزاده؛ عبدالرسول سلمان ماهینی

4.

سنجش میزان بهره‌مندی شهرستان‌های استان گلستان با تاکید بر توسعه یافتگی روستاها با استفاده از روش آنتروپی و تاپسیس

دوره 21، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 123-137
سحر سعیدی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ سپیده سعیدی

5.

شناسایی مهم‌ترین معیارهای موثر بر کیفیت بصری سیمای سرزمین

دوره 18، (ویژه نامه شماره 3 طراحی ومدیریت شهری، دی 1395، صفحه 277-288
سپیده سعیدی؛ مرجان محمدزاده؛ عبدالرسول سلمان‌ماهینی؛ سید حامد میرکریمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب