1.

اندازه گیری کمّی میزان جذب آلاینده های ناشی از وسایل نقلیه توسط دیوارهای سبز

دوره 16، ویژه نامه شماره 1، دی 1393، صفحه 361-370
مریم آزموده؛ شاهین حیدری

2.

بررسی عملکرد خرد اقلیمی حیاط مرکزی در اقلیم تهران (نمونه موردی: حوزه علمیه معمارباشی)

دوره 22، شماره 5، مرداد 1399، صفحه 27-40
زهرا زمانی؛ شاهین حیدری؛ پیروز حناچی

3.

بهینه سازی شیوه تفکیک زمین در یک بلوک شهری در راستای کاهش دمای حیاط در تهران

دوره 21، شماره 9، آذر 1398، صفحه 221-231
زهرا زمانی؛ شاهین حیدری؛ پیروز حناچی

4.

تاثیر دیوارهای سبز شهری برکاهش دمای خرداقلیم‌ها و اثر جزیره گرمایی شهری

دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، شهریور 1396، صفحه 597-606
مریم آزموده؛ شاهین حیدری

5.

تاثیر کالبد بافت های ساحلی بر متغیرهای اقلیمی در مناطق گرم و مرطوب، (مطالعه موردی : بندرعباس)

دوره 22، شماره 6، شهریور 1399، صفحه 267-278
شاهین حیدری؛ حجت قائدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب