1.

ارزیابی توان و تبیین کاربرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت جهت تعیین بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور

دوره 1، پ شماره3(بهار 1388)، فروردین 1388، صفحه 17-36
دکترفریدون رهنمای رودپشتی؛ جمال بهری ثالث؛ عسگر پاک مرام

2.

تببین اهمیت آموزش دانشجویان رشته حسابداری در زمینه علوم کامپیوتری، جرائم مربوطه و رعایت اخلاق حرفه ای

دوره 3، شماره 1(پیاپی4)، فروردین 1389، صفحه 121-140
دکتر رمضانعلی رویایی؛ جمال بحری ثالث؛ عسگر پاک مرام

3.

کاربرد همزمان تولید ناب و ERP:به سوی یک فرآیندپیاده سازی ناب مبتنی برERP

دوره 8، شماره 27، دی 1394، صفحه 87-103
عسگر پاک مرام؛ ابراهیم رستم نژاد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب