1.

ارزیابی آسایش اقلیمی در مساکن روستایی شمال دشت قزوین با روش ET و شاخص PET

دوره 11، شماره 3 (پیاپی 43)، آبان 1393، صفحه 15-26
حسین اینانلو؛ حسین محمدی

2.

ارزیابی سوانح و ایمنی حمل و نقل جاده ای با رویکرد مخاطرات اقلیمی در محور کرج – چالوس

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، اردیبهشت 1389، صفحه 53-64
رضا برنا؛ حسین محمدی؛ محمدرضا ثروتی

3.

بارشهای شدید خراسان جنوبی

دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، خرداد 1392، صفحه 33-54
محمد گل کار؛ حسین محمدی

4.

بررسی اثرات خشکسالی ها بر منابع آب زیرزمینی دشت های همدان با استفاده از تحلیل های آماری چند متغیره و GIS

دوره 2، شماره 3 (پیاپی 7)، آبان 1384، صفحه 77-85
حسین محمدی؛ علی اکبر شمسی پور

5.

بررسی یخبندان و لغزندگی در سطح جاده ی سنندج همدان با استفاده از ماتریس وضعیت های اقلیمی

دوره 2، شماره 4 (پیاپی 8)، بهمن 1384، صفحه 1-17
حسین محمدی؛ پیمان محمودی

6.

بررسی دوره های خشک و تر تهران (مهرآباد) با استفاده از مدل زنجیره مارکوف و تحلیل های سینوپتیک

دوره 3، شماره 3 (پیاپی 11)، آبان 1385، صفحه 19-35
پرویز کردوانی؛ حسین محمدی؛ مژگان افشار

7.

تأثیر یخبندانهای زودرس پاییزه و دیررس بهاره برکشت غلات در شهرستان کرج

دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27)، آبان 1389، صفحه 93-110
حسین محمدی؛ مجید گزلخو

8.

تاثیر دما بر نیاز آبی گیاه پنبه در شهرستان سبزوار

دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، بهمن 1392، صفحه 15-30
حسین محمدی؛ مرتضی میری؛ مجتبی رحیمی؛ صفیه طیبی

9.

تجزیه و تحلیل مکانی حداکثر بارندگی محتمل (PMP) در ایران

دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، مرداد 1391، صفحه 115-126
سید جمالدین دریاباری؛ حسین محمدی؛ غلامحسین رضائی

10.

مطالعه معماری ساختمانهای شهر تهران بر اساس عناصر اقلیمی (مطالعه موردی: منطقه 5 شهرداری)

دوره 11، شماره 1 (پیاپی 41)، اردیبهشت 1393، صفحه 51-64
مارال حبیبی خامنه؛ حسین محمدی

11.

نقش الگوهای فشار در بارش های سواحل جنوبی دریای خزر

دوره 4، شماره 4 (پیاپی 16)، بهمن 1386، صفحه 37-52
بهلول علیجانی؛ حسین محمدی؛ آتوسا بیگدلیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب