1.

اثربخشی ابعاد حاکمیت شرکتی بر رابطه مسئولیت اجتماعی و عدالت مالیاتی

دوره 11، شماره 38، مهر 1397، صفحه 27-46
عباس الهیاری؛ زهرا پورزمانی؛ تقی ترابی

2.

ارائه الگوی اصول یکپارچه (جهانی) حسابداری مدیریت مبتنی بر تفکر انتقادی

دوره 11، شماره 39، دی 1397، صفحه 67-81
مونا عابدنظری؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام؛ زهرا پورزمانی

3.

ارتباط بین افشاء داوطلبانه، سبک های شناختی تصمیم گیری و عدم تقارن اطلاعاتی: رویکرد مدل پردازش عدسی برنزویک

دوره 6، شماره 4(پیاپی 19)، اسفند 1392، صفحه 1-14
زهرا پورزمانی؛ قدرت اله طالب نیا؛ احمد یعقوب نژاد؛ علی بیات

4.

بررسی تاثیر اجرای آئین نامه نظام راهبری شرکتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران بر مدیریت سود

دوره 7، شماره 1(پیاپی 20 )، اردیبهشت 1393، صفحه 1-10
زهرا پورزمانی؛ محمدرضا اولی؛ جواد عبدالهیان

5.

بررسی تأثیر نگرش فلسفی بر درک سطح خوانایی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی

دوره 14، شماره 49، شهریور 1400، صفحه 1-14
پریناز کوزه گر؛ زهرا پورزمانی؛ افسانه توانگر؛ مهدی معدنچی زاج

6.

بررسی قابلیت شناسایی وگزارشگری درآمدهای شهرداری تهران با استفاده از مبنای تعهدی تعدیل شده

دوره 2، شماره 3(پیاپی 3 )، دی 1388، صفحه 15-26
زهرا پورزمانی؛ دکتر آزیتا جهانشاد؛ مریم حصارکی

7.

تاثیر محیط تولید ناب بر بهبود عملکرد و هزینه یابی جریان ارزش با استفاده از معادلات ساختاری

دوره 10، شماره 35، دی 1396، صفحه 67-76
میثم زارع؛ زهرا پورزمانی

8.

تأثیر مدیریت سود بر رابطه میان خطای پیش‌بینی سود و محافظه‌کاری حسابداری

دوره 13، شماره 45، تیر 1399، صفحه 201-217
یاسر احمدی؛ بهمن بنی مهد؛ قدرت‌اله طالب‌نیا؛ زهرا پورزمانی

9.

حسابداری مدیریت زیست محیطی با رویکرد یکپارچه برای طراحی تولید سبز با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی

دوره 8، شماره 27، دی 1394، صفحه 21-36
زهرا پورزمانی؛ سعید مشایخی فرد

10.

سبک های شناختی تصمیم گیری، زمان پردازش اطلاعات و محتوای ارزشی افشاء داوطلبانه: رویکرد پردازش عدسی در حسابداری

دوره 6، شماره 2(پیاپی 17 )، شهریور 1392، صفحه 93-106
قدرت اله طالب نیا؛ زهرا پورزمانی؛ علی بیات

11.

سرمایه اجتماعی و استقلال حسابرسان؛ رویکرد حرفه ای گرایی

دوره 13، شماره 47، اسفند 1399، صفحه 13-36
جواد بختیاری؛ زهرا پورزمانی؛ رمضانعلی رویایی

12.

مقایسه آثار ارزش افزوده اقتصادی اسپرد و ارزش افزوده اقتصادی مومنتوم بر بازده سهام

دوره 9، شماره 29، مرداد 1395، صفحه 41-51
زهرا پورزمانی؛ حدیثه ارضی

13.

واکاوی و تبیین اثرات کنشگران فنی و انسانی بر کارکردهای سیستم اطلاعاتی حسابداری مدیریت با استفاده از نظریه شبکه کنشگران

دوره 12، شماره 41، تیر 1398، صفحه 91-110
نعمت رستمی مازویی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ سید محمدرضا رییس زاده؛ زهرا پورزمانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب