1.

بررسی اثرات احداث سد طالقان بر توسعه فیزیکی مناطق مسکونی بالادست سد با استفاده از GIS/RS و ارایه مدل توسعه مناطق مسکونی

دوره 16، ویژه نامه شماره 1، دی 1393، صفحه 219-229
سید علیرضا پورافضل؛ علیرضا قراگوزلو؛ میر مسعود خیرخواه زرکش؛ سعید صادقیان

2.

بررسی اثرات زیست محیطی و زمین پزشکی عناصر سنگین با استفاده از تکنولوژی سنجش از دور و ژئوشیمی )مطالعه موردی منطقه پلنگ دره و کانسار دالی واقع در استان مرکزی(

دوره 22، شماره 11، بهمن 1399، صفحه 47-59
رها صالحی؛ علیرضا قراگوزلو؛ سارا یوسفی فر

3.

بررسی اثرات متقابل بین حمل ونقل شهری(مترو، بی آرتی)وتراکم شهری برمبنای شاخص های زمین ومسکن بااستفاده ازGIS (مطالعه موردی:منطقه8تهران)

دوره 19، شماره 3، مهر 1396، صفحه 49-65
هادی آشنایی؛ علیرضا قراگوزلو؛ علیرضا وفایی نژاد

4.

بررسی و تعیین روند سه دهه تغییرات کاربری اراضی شهرستان انزلی با استفاده از GIS/RS

دوره 22، شماره 9، آذر 1399، صفحه 167-177
مهسا عدل؛ علیرضا قراگوزلو؛ جعفر نوری؛ شهرزاد فریادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب