1.

بررسی روند تغییرات مکانی – زمانی پارامترهای دمایی ایران

دوره 12، شماره 47، آبان 1394، صفحه 65-80
مرتضی میری؛ مجتبی رحیمی

2.

تاثیر دما بر نیاز آبی گیاه پنبه در شهرستان سبزوار

دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، بهمن 1392، صفحه 15-30
حسین محمدی؛ مرتضی میری؛ مجتبی رحیمی؛ صفیه طیبی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب