1.

تبیین چارچوب خطرو مسوولیت در پرتو حقوق بین الملل محیط زیست

دوره 20، شماره 4، دی 1401، صفحه 43-54
نیلوفر نژاد اسمعیل؛ سبحان طیبی

2.

دادخواهی و مسئولیت بین المللی؛ ابزار مقابله با عدم ایفای تعهدات در خصوص تغییرات آب و هوایی

دوره 12، شماره 4 (31-پیاپی 42)، اسفند 1393، صفحه 76-85
سید عباس پورهاشمی؛ سبحان طیبی؛ شیما نادری

3.

دیپلماسی محیط زیست و تغییرات اقلیمی؛ راهبردی سازنده و رهیافتی کاهنده

دوره 16، شماره 4، دی 1397، صفحه 159-170
سبحان طیبی؛ مهناز ضرابی

4.

رژیم حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از خسارات محیط زیستی

دوره 20، شماره 3، مهر 1401، صفحه 99-108
مریم افشاری؛ سبحان طیبی؛ روح اله کریمی

5.

طرق حل و فصل اختلافات محیط زیستی ناشی از معاهدات بین المللی

دوره 19، شماره 2، تیر 1400، صفحه 169-180
مهری فضلعلی سرکانی؛ سبحان طیبی

6.

عدالت و حاکمیت راهبردهای اساسی نیل به پایداری محیط زیست (نگاه حقوقی ریو+20 به توسعه پایدار)

دوره 11، شماره 1(24-پیاپی 35)، فروردین 1392، صفحه 49-58
لعبت تقوی؛ فرهاد دبیری؛ سبحان طیبی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب