1.

آثار اقتصادی و اجتماعی تحقق حیات شبانه در برنامه ریزی توسعه پایدار شهری (نمونه موردی: تهران و حوزه نفوذ)

دوره 16، شماره 64، بهمن 1398، صفحه 104-119
علیرضا صادقی بخش؛ علیرضا استعلاجی؛ رحیم سرور

2.

ارزیابی میزان موفقیت طرح های ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی با تأکید بر نظر کارشناسان (مطالعه موردی شهر زاهدان)

دوره 16، شماره 63، آبان 1398، صفحه 97-113
فرشته شیبانی مقدم؛ رحیم سرور

3.

ارزیابی و تحلیل تاب‌آوری نهادی و کالبدی محلات شهری سنندج (مطالعه موردی: محلات سرتپوله، شالمان و حاجی‌آباد)

دوره 15، شماره 59، آبان 1397، صفحه 15-38
سیروان بهرامی؛ رحیم سرور؛ فریده اسدیان

4.

اولویت‎بندی زمین‎های قهوه‎ای جهت بازآفرینی شهری پایدار، (مورد مطالعه: محلات همجوار محور فدائیان اسلام منطقه 16 تهران

دوره 18، شماره 70، شهریور 1400، صفحه 85-105
ناهید نعمتی کوتنائی؛ رحیم سرور؛ فریده اسدیان

5.

اولویت بندی مولفه های توسعه پایدار در راستای احیاء بافت های فرسوده (مطالعه موردی: محله جلفای اصفهان)

دوره 15، شماره 57، خرداد 1397، صفحه 89-104
رحیم سرور؛ مجید اکبری؛ سید چمران موسوی؛ وحید بوستان احمدی

6.

تاب آوری شهری چارچوبی الزام آور برای مدیریت آینده شهرها

دوره 14، شماره 55، آبان 1396، صفحه 81-95
فرخ نامجویان؛ محمد تقی رضویان؛ رحیم سرور

7.

تاثیر امنیت و سرزندگی فضای شهری بر توسعه روابط شهروندی در خیابان گوهردشت شهرکرج

دوره 20، شماره 79، مهر 1402، صفحه 15-41
مهدی لطفی؛ رحیم سرور؛ علی توکلان

8.

تحلیلی بر شبکه و نظام سلسله مراتب شهری استان خوزستان

دوره 14، شماره 56، بهمن 1396، صفحه 85-102
رحیم سرور؛ محمد امین جرفی

9.

تحلیل فضایی توزیع خدمات عمومی شهری و ارتباط آن با توسعه شهری (مطالعه موردی شهر ایلام)

دوره 19، شماره 74، شهریور 1401، صفحه 109-127
صادق صیدبیگی؛ رحیم سرور؛ عبدالرضا فرجی راد

10.

تحلیل معیارهای کالبدی-ترافیکی و سنجش میزان آسیب پذیری در منطقه 21 تهران با تاکید بر مدیریت بحران

دوره 13، شماره 50، مرداد 1395، صفحه 65-89
محمد رحیم غلامی؛ رحیم سرور؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ زهرا پیشگاهی فرد

11.

توسعه پایدار نواحی منطقه 4 شهر تهران با تاکید بر حکمروایی خوب شهری

دوره 17، شماره 65، اردیبهشت 1399، صفحه 130-151
محسن محمدی؛ رحیم سرور؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ حسین مجتبی زاده

12.

رتبه بندی مناطق شهری تهران از نظر شاخص های فقر جهت ارتقا پارادیم امنیت اجتماعی در کلانشهر تهران

دوره 20، شماره 80، آبان 1402، صفحه 1-17
جواد وکیلی؛ آزاده اربابی سبزواری؛ رحیم سرور؛ طوبی امیرعضدی

13.

سنجش شاخص‌های اثرگذار در کیفیت زندگی با تأکید بر برنامه‌ریزی راهبردی اجتماع‌محور در شهرهای جدید نمونه موردی هشتگرد و پردیس

دوره 18، شماره 72، اسفند 1400، صفحه 19-40
عبداله شادمان؛ رحیم سرور؛ یوسفعلی زیاری

14.

شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر وضعیت آینده آمایش سرزمین استان تهران با رویکرد آینده پژوهی

دوره 16، شماره 61، اردیبهشت 1398، صفحه 17-36
بابک جعفریان؛ رحیم سرور؛ رضا برنا

15.

شهر همیار کودک به مثابه ابزاری جهت رفع محرومیت کودکان مطالعه موردی:شهر شیراز

دوره 18، شماره 71، مهر 1400، صفحه 67-84
آزاده حاجی زاده؛ رحیم سرور؛ عبدالرضا فرجی راد

16.

ظرفیت سنجی نهادی صیانت و توسعه پایدار حریم منطقه 19شهر تهران

دوره 15، شماره 60، بهمن 1397، صفحه 61-77
مرتضی بنا؛ رحیم سرور؛ ریباز قربانی نژادسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب