1.

بیانیه رسالت و چشم انداز نظام نوآوری کشاورزی ایران

دوره 14، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1-15
فریسا ایران نژاد رانکوهی؛ مهدی میردامادی؛ سید جمال فرج اله حسینی؛ فرهاد لشگرآرا؛ محمدرضا رضاپناه

2.

بررسی پیامدهای اقتصادی، اجتماعی افزایش ارتفاع دیواره سد اکباتان همدان بر شرایط زندگی روستاییان پایین دست سد

دوره 15، شماره 3، آبان 1401، صفحه 1-18
پروانه احمدی نژاد؛ سید مهدی میردامادی؛ سید جمال فرج اله حسینی؛ مریم امیدی نجف آبادی؛ حسین بابازاده

3.

بررسی سازوکارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی در توسعه کشاورزی شهری ( مطالعه موردی شهرستان کرج)

دوره 16، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 1-12
محرمعلی ترابی؛ سید جمال فرج اله حسینی؛ مهدی میردامادی؛ فرهاد لشگرآرا

4.

بررسی مؤلفه های مؤثر مشارکت در تصمیم گیری کارکنان مراکز تحقیقات، آموزش و مشاوره فضای سبز شهر تهران در توسعه فضای سبز پایدار شهری

دوره 13، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1-14
مریم باقری؛ مهدی میردامادی؛ سید جمال فرج اله حسینی؛ فرهاد لشگرآرا

5.

بررسی نقش عوامل آموزشی- ترویجی و اجتماعی موثر بر توسعه خوشه های کسب و کار زعفران در استان خراسان جنوبی

دوره 15، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 1-18
ریحانه ریاحی؛ سیدمهدی میردامادی؛ سید جمال فرج اله حسینی؛ مریم امیدی نجف آبادی

6.

تبیین شاخص‌های موثر عامل اقتصادی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با نگاهی به بخش کشاورزی از منظر نخبگان اقتصادی کشور

دوره 15، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-16
سید رضا زیتون نژاد؛ سید مهدی میردامادی؛ سید جمال فرج اله حسینی؛ مریم امیدی نجف آبادی

7.

شناسایی و رتبه‏ بندی عوامل مؤثر بر بهبود امنیت غذایی بر اساس نقش فناوری نانو

دوره 14، شماره 3، آبان 1400، صفحه 1-16
مرجان آزادفر؛ فرهاد لشگرآرا؛ سید جمال فرج اله حسینی؛ مریم امیدی نجف آبادی؛ حامد افشاری

8.

طراحی الگوی کاربست انرژی‌های نو در مناطق روستایی استان زنجان

دوره 15، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 1-24
سویل حاتمی؛ سید جمال فرج اله حسینی؛ سید مهدی میردامادی

9.

عوامل موثر بر پایداری فعالیت ترویج خصوصی از دیدگاه کارشناسان مراکز خدمات جهاد کشاورزی استان های قزوین و زنجان

دوره 14، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 16-33
راضیه کشاورز با حقیقت؛ سید محمود حسینی؛ سید جمال فرج اله حسینی؛ فرهاد لشگرارا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب