1.

بررسی عوامل موثر بر مسئولیت اجتماعی سازمانهای دولتی ایران (نیروگاه برق طرشت)

دوره 1، شماره2 (پیاپی2 پاییز 1389)، آبان 1389، صفحه 64-80
غلامرضا معمارزاده طهران؛ معصومه وزیری نظام دوست

2.

تهیه ابزاری استاندارد جهت سنجش معنویت در نظام اداری ایران

دوره 2، شماره1 (پیاپی 1 بهار 1390)، آبان 1390، صفحه 1-27
غلامرضا معمارزاده طهران؛ مهدی صانعی

3.

سیستم پیش‌بینی کننده استنتاج فازی حکمرانی خوب در مبارزه با فساد اداری

دوره 5، شماره 1( پیاپی 13و 14 بهار و تابستان1393)، بهمن 1393، صفحه 1-12
حامد رحمانی؛ مرتضی موسی‌خانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران

4.

شناسایی و اولویت بندی موانع سرمایه گذاری خارجی در ایران

دوره 3، شماره 1(پیاپی 5و6 بهار و تابستان 1391)، تیر 1391، صفحه 1-13
غلامرضا معمارزاده طهران؛ الهه امینی

5.

طراحی مدل اخلاق باتوجه به وظایف مدیران دولتی بارویکرد سیستم خبره فازی

دوره 7، ویژه نامه 1395، اسفند 1395، صفحه 157-167
داود حق خواه؛ مرتضی موسی خانی؛ غلام رضا معمار زاده

6.

گونه شناسی سازمانهای بخش عمومی و دولتی ایرانی منطبق بر عوامل فرایندی و ساختاری مترتب بر آنها

دوره 10، 2( پیاپی 34 تابستان 1398، مرداد 1398، صفحه 41-54
داود خدادادی قلعه سلیمی؛ مهدی مرتضوی؛ غلامرضا معمارزاده طهران


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب