1.

ارائه الگوی مدیریتی «امنیت فرهنگی- اجتماعی» بر اساس عناصر هویت در ایران

دوره 8، 1 (پیاپی 23)، فروردین 1393، صفحه 1-10
سید رضا صالحی امیری؛ محسن قدمی؛ فاطمه براتلو

2.

ارائه الگوی مدیریت توسعه فرهنگی درراستای سند چشم انداز 1404

دوره 4، 1 (پیاپی 7)، فروردین 1389، صفحه 124-139
محسن قدمی؛ میترا آفتاب آذری

3.

آسیب شناسی مدیریت ضایعات هنری بر مبنای تئوری‌های نظام‌های طبیعی و ضایعات بر مبنای صفر

دوره 6، 1(پیاپی 15)، فروردین 1391، صفحه 57-74
محسن قدمی؛ میترا آفتاب آذری؛ مینا قدمی

4.

بررسی تأثیر فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطیict در توسعه انسانی (مطالعه موردی استان گلستان و سمنان)

دوره 7، 2(پیاپی 20)، تیر 1392، صفحه 1-18
محسن قدمی؛ محمد مهدی جلالی؛ سعید اکبریانی

5.

بررسی رابطه فرهنگ‌سازمانی آموزش و پرورش با رشد اجتماعی پایش موردی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهر تهران

دوره 8، 3 (پیاپی25)، آبان 1393، صفحه 49-63
مریم محمدمهدی نوری؛ محسن قدمی

6.

رابطه فرهنگ با پیچیدگی ساختار سازمانی (مورد کاوی صدای جمهوری اسلامی ایران)

دوره 7، 1 (پیاپی 19 )، فروردین 1392، صفحه 25-40
محسن قدمی؛ اسماعیل مرزبان؛ مینا قدمی

7.

«رابطه مدیریت دانایی و سواد رسانه ای با کنترل ابعاد یادگیری سازمان های رسانه ای» «مطالعه موردی شبکه 4 سیما»

دوره 16، شماره 55، اردیبهشت 1401، صفحه 71-85
بهزاد آسمان نسب؛ محسن قدمی؛ مهناز ربیعی؛ احمد سعیدی

8.

رابطه مدیریت دانایی و سواد رسانه‌ای با کنترل ابعاد یادگیری سازمان‌های رسانه‌ای، «مطالعه موردی صداوسیما»

دوره 15، شماره 53، آذر 1400، صفحه 107-122
بهزاد آسمان نسب؛ محسن قدمی؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی

9.

طراحی الگوی اسلامی ـ ایرانی مدیریت پوشش از دیدگاه مدیریت ارزش

دوره 6، 4(پیاپی 18)، دی 1391، صفحه 81-101
محسن قدمی؛ حسین مظفر؛ عیسی کشاورز

10.

طراحی چهارچوب یک نقشه دانشی در سازمان‌های فرهنگی (مطالعه موردی: معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران)

دوره 6، 3(پیاپی 17)، مهر 1391، صفحه 17-28
محسن قدمی؛ یوسف قدیانی

11.

مولفه های فرهنگ سازمانی و نقش آن بر بهبود مدیریت تحول (مطالعه موردی: شرکت کارت اعتباری ایران کیش)

دوره 8، 4 (پیاپی 26)، دی 1393، صفحه 27-37
سودابه ابراهیم زاده؛ محسن قدمیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب