1.

ارائه الگوی اوقات فراغت جوانان مطالعه موردی (شهرک های سازمانی وزارت دفاع)

دوره 16، شماره 57، آبان 1401، صفحه 55-72
ناصر داودی؛ علیرضا ابراهیم پور؛ عباسعلی قیومی

2.

الگوی حفظ امنیت فرهنگی با رویکرد پدافند غیرعامل در ایران اسلامی

دوره 17، شماره 59، خرداد 1402، صفحه 1-20
راشد جعفرپور کلوری؛ سوسن علایی؛ عباسعلی قیومی

3.

بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در سازمان‌های فرهنگی

دوره 8، 4 (پیاپی 26)، دی 1393، صفحه 1-12
عباسعلی قیومی؛ ابراهیم حاجیانی؛ سیده سیمین مرعشی شوشتری

4.

بررسی عملکرد مدیریت فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌ی میراث فرهنگی ناملموس (اصلاح شده)

دوره 15، شماره 54، بهمن 1400، صفحه 101-120
کاترین اعظمی؛ ژانت الیزابت بلیک؛ عباسعلی قیومی

5.

بررسی عوامل فرهنگی موثر بر حفظ محیط زیست از دیدگاه شهروندان شهر تهران (مطالعه موردی منطقه 4 شهرداری تهران)

دوره 6، 2(پیاپی 16)، تیر 1391، صفحه 36-51
عباسعلی قیومی؛ کامران محمدخانی؛ مجید محمد سمنانی

6.

تأثیر تغییر مدیران مدارس در بروز مسائل فرهنگی- اجتماعی برای دانش‌آموزان دبیرستان‌های دخترانه منطقه 3 شهر تهران

دوره 14، شماره 1 (پیاپی 47)، اردیبهشت 1399، صفحه 41-50
کبری صمصامی؛ عباسعلی قیومی؛ سوسن علائی

7.

رابطه سرمایه فرهنگی با سبک‌های فراغتی نابینایان و کم بینایان شاغل و بازنشسته شهر تهران

دوره 15، شماره 51، اردیبهشت 1400، صفحه 97-114
بتول اعتباری گوهرریزی؛ عباسعلی قیومی؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی

8.

سنجش وضیعت مؤلفه‌های هویت ایرانی‌ـ اسلامی در میان دانشجویان و ارائه راهکارهای مدیریتی جهت ارتقاء آن

دوره 6، 4(پیاپی 18)، دی 1391، صفحه 23-48
عباسعلی قیومی؛ محمدرضا انصاری

9.

شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی مؤثر بر تحول سازمانی (مورد مطالعه: معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران)

دوره 8، 3 (پیاپی25)، آبان 1393، صفحه 35-47
عباسعلی قیومی؛ حسین مظفر؛ محمدرضا محمد پناه

10.

طراحی مدل توسعه دیپلماسی فرهنگی ایران و ایتالیا

دوره 16، شماره 58، اسفند 1401، صفحه 40-61
آنتونیا شرکاء؛ هادی خانیکی؛ عباسعلی قیومی

11.

مطالعه تولید موسیقی بعد از انقلاب اسلامی و ارائه الگوی مدیریت هنری آن

دوره 15، شماره 53، آذر 1400، صفحه 79-105
یاشار اسدپور؛ تکتم فرمانفرمایی؛ عباسعلی قیومی

12.

نقش تبلیغات بر مصرف محصولات فرهنگی، در میان خانواده های تهرانی

دوره 14، شماره 1 (پیاپی 47)، اردیبهشت 1399، صفحه 13-23
نازلی عبداللهی؛ محمد سلطانی‌فر؛ عباسعلی قیومیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب