1.

ارزیابی سوانح و ایمنی حمل و نقل جاده ای با رویکرد مخاطرات اقلیمی در محور کرج – چالوس

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، اردیبهشت 1389، صفحه 53-64
رضا برنا؛ حسین محمدی؛ محمدرضا ثروتی

2.

انتخاب عرصه های مناسب تغذیه مصنوعی به روش پخش سیلاب با کاربرد روش AHP درمحیط GIS (مطالعه موردی منطقه آبید- سربیشه گتوند) )

دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، تیر 1392، صفحه 93-108
نظام اصغری پوردشت بزرگ؛ محمدرضا ثروتی؛ پرویز کردوانی؛ سیاوش شایان

3.

برآورد سیلاب در حوضه رودخانه وربند لارستان

دوره 4، شماره 2 (پیاپی 14)، مرداد 1386، صفحه 55-74
محمدرضا ثروتی؛ عبدالرسول قنبری

4.

بررسی رسوبات لسی در شمال ایران

دوره 1، شماره 4 (پیاپی 4)، بهمن 1383، صفحه 95-95
مارتین کهل؛ محمدرضا ثروتی؛ حسن احمدی؛ مانفرد فرشن؛ آرمین سکورنک

5.

تحلیلی بر تعیین منطقه ساحلی برای مدیریت یکپارچه منطقه ساحلی

دوره 3، شماره 3 (پیاپی 11)، آبان 1385، صفحه 93-120
محمدرضا ثروتی؛ کیا بزرگمهر

6.

تحلیل تعادل اشکال ژئومورفولوژیک بر اساس دیدگاه دیویس و گیلبرت و انطباق آن با مفاهیمی از آیات قرآن

دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، دی 1391، صفحه 45-60
فاطمه ساکی؛ محمدرضا ثروتی؛ ابراهیم مقیمی

7.

تنگناهای طبیعی توسعه شهر لار (جنوب استان فارس)

دوره 1، شماره 4 (پیاپی 4)، بهمن 1383، صفحه 3-22
محمدرضا ثروتی

8.

ژئومرفولوژی و مدیریت یکپارچه منطقه ساحلی و حوضه های رودخانه ای ساحل خلیج فارس از بندر کنگ تا بندر حسینیه

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 21)، فروردین 1388، صفحه 83-109
احمد انصاری لالاری؛ محمدرضا ثروتی

9.

ژئومورفولوژی کارست در تاقدیس خاویز ( شمال شرق بهبهان )

دوره 1، شماره 3 (پیاپی 3)، آبان 1383، صفحه 12-27
محمدرضا ثروتی؛ غلام حسین اسکانی کزازی

10.

شناسایی و طبقه بندی مورفولوژیکی مناطق ساحلی جنوب دریای کاسپین با استفاده از روش شپارد (پژوهش موردی: از نوشهر تا بابلسر)

دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، دی 1391، صفحه 91-108
رضا منصوری؛ عزت اله قنواتی؛ محمدرضا ثروتی؛ امیر کرم

11.

محاسبه و تحلیل دبی متوسط سیل با استفاده از روش تحلیل منطقه ای سیلاب در محدوده خیررود نوشهر تا سردآبرود چالوس

دوره 3، شماره 2 (پیاپی 10)، مرداد 1385، صفحه 63-79
محمدرضا ثروتی؛ جمشید جداری عیوضی؛ کیا بزرگمهر

12.

مطالعه و برآورد کیفی فرسایش در رخساره های ژئومرفولوژی با روش FAO در حوضه آبخیز ناورود

دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، مرداد 1391، صفحه 67-76
طاهره فتح الله زاذه؛ محمدرضا ثروتی

13.

مکان یابی عرصه های مناسب پخش سیلاب جهت تغذیه مصنوعی در شمال اندیمشک

دوره 8، شماره 4 (پیاپی 32)، دی 1390، صفحه 99-112
نظام اصغری پوردشت بزرگ؛ محمدرضا ثروتی؛ فریده عظیمی؛ زینب ظاهری عبده وندسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب