1.

ارزیابی نقش رسانه ملی درتحقق مهندسیِ فرهنگ سازمانی

دوره 6، شماره 2(پیاپی 13)، تیر 1390، صفحه 93-113
اسماعیل کاوسی؛ سید محمود هاشمی

2.

بررسی نقش اینتر نت در توسعه فرهنگی دانشگاه (مطالعه موردی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق)

دوره 6، شماره 3(پیاپی 14)، مهر 1390، صفحه 81-93
سیدمحمود هاشمی؛ اسماعیل کاوسی

3.

بررسی نقش رسانه ملی در کنترل بحران آب تهران در سال 1380

دوره 7، شماره 2(پیاپی 17)، تیر 1391، صفحه 125-140
اسماعیل کاوسی؛ مینو حیدری روچی

4.

رابطه بین ارزشهای دینی و توسعه روابط عمومی در سازمان های هزاره سوم

دوره 8، شماره 4(پیاپی 23)، دی 1392، صفحه 123-135
سید محمود هاشمی؛ اسماعیل کاوسی؛ محسن نایبی

5.

رابطه بین میزان هوش فرهنگی مدیران استانی و توسعه مشارکت کارکنان در مراکز شهرستانی (مورد مطالعه: موسسه فرهنگی خبرگزاری فارس)

دوره 7، شماره 4(پیاپی 19)، بهمن 1391، صفحه 129-139
سید علی رحمانزاده؛ اسماعیل کاوسی؛ حسن کربلایی حاجی اوغلی

6.

رابطه فناوری های نوین اطلاعاتی و توسعه مدیریت منابع انسانی الکترونیکی

دوره 6، شماره 4(پیاپی 15)، دی 1390، صفحه 133-148
اسماعیل کاوسی؛ سید محمود هاشمی

7.

نقش تحرک اجتماعی سیاسی شبکههای اجتماعی مجازی بر شکل گیری بعد فرهنگی سرمایه اجتماعی

دوره 8، شماره 3(پیاپی 22)، آبان 1392، صفحه 145-157
اسماعیل کاوسی؛ حسنا کاظمی

8.

نقش مؤلفه های فرهنگی دراستقرار مدیریت دانایی در دانشگاه آزاد اسلامی 1

دوره 9، شماره 1(پیاپی 24)، اردیبهشت 1393، صفحه 175-186
اسماعیل کاوسی؛ سید محمود هاشمی

9.

هوش فرهنگی کارکنان و نقش آن در توسعه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه

دوره 9، شماره 3(پیاپی 26)، آبان 1393، صفحه 139-152
اسماعیل کاوسی؛ سید محمود هاشمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب