1.

بررسی رابطه میان تماشای تبلیغات تلویزیون با میزان مصرف گرایی

دوره 7، شماره 2(پیاپی 17)، تیر 1391، صفحه 51-62
لیلا نیرومند؛ سمیه تاجیک اسماعیلی؛ نازنین ملکیان؛ سبیکه شاه کوهی

2.

بررسی نقش رسانه های جمعی در شکل گیری افکار عمومی نسبت به هدفمندی یارانه ها

دوره 6، شماره 2(پیاپی 13)، تیر 1390، صفحه 141-171
لیلا نیرومند؛ سمیه تاجیک اسماعیلی؛ هومن الوندی

3.

تأثیر اینترنت بر هویت ملی در ایران

دوره 9، شماره 3(پیاپی 26)، آبان 1393، صفحه 41-52
عزیزالله تاجیک اسماعیلی؛ سمیه تاجیک اسماعیلی؛ محمد جواد محراب بیگی

4.

رابطه سطح نیازهای دبیران با مهارت های اجتماعی آنان

دوره 8، شماره 3(پیاپی 22)، آبان 1392، صفحه 123-133
سمیه تاجیک اسماعیلی

5.

شناسایی ابزارهای مؤثر تبلیغات فرش دست باف ایران از نگاه خریداران داخلی

دوره 8، شماره 2(پیاپی 21)، مرداد 1392، صفحه 61-71
سمیه تاجیک اسماعیلی؛ ماندانا صنیعی؛ محمد صادق اسدی رازی

6.

علل گرایش مدیران و کارکنان روابط عمومی به استفاده از سامانه های پیامکی (مورد مطالعه شرکت مخابرات ایران)

دوره 8، شماره 1(پیاپی 20)، اردیبهشت 1392، صفحه 101-110
سمیه تاجیک اسماعیلی؛ منیژه رسول زاده

7.

میزان و ابعاد اعتماد اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران

دوره 9، شماره 4(پیاپی 27)، بهمن 1393، صفحه 55-62
سمیه تاجیک اسماعیلی

8.

نگرش به جهانی‌شدن و هویت دینی دانشجویان

دوره 10، شماره 1(پیاپی 28)، اردیبهشت 1394، صفحه 37-44
عزیزالله تاجیک اسماعیلی؛ سمیه تاجیک اسماعیلی

9.

هویت ملی در عصر جهانی شدن

دوره 7، شماره 3(پیاپی 18)، مهر 1391، صفحه 9-16
سمیه تاجیک اسماعیلی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب