1.

اثر آلاینده‌های هوا بر صفات مورفولوژیکی برگ درختان چنار (Platanus orientalis)

دوره 22، شماره 11، بهمن 1399، صفحه 231-247
سارا عباسی؛ سید محسن حسینی؛ نعمت اله خراسانی؛ عبدالرضا کرباسی

2.

بررسی فلور، ساختار رویشی و کورولوژی عناصر گیاهی در بخشی از منطقه حفاظت شده اشترانکوه، لرستان

دوره 17، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 125-134
سارا عباسی؛ مریم بهداروند؛ حبیب زارع؛ بابک پیله ور؛ سید محسن حسینی

3.

تنوع گونه های گیاهی درغرب منطقه حفاظت شده اشترانکوه لرستان

دوره 16، شماره 3، مهر 1393، صفحه 155-164
سارا عباسی؛ بابک پیله ور؛ سید محسن حسینی

4.

مقایسه قابلیت برگ درختان برای ترسیب ذرات معلق هوا با تحلیل تصاویرمیکروسکوپ الکترونی

دوره 23، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 27-39
سارا عباسی؛ سید محسن حسینی؛ نعمت اله خراسانی؛ عبدلرضا کرباسی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب