1.

ارزیابی قابلیت ها و مخاطرات محیطی با بهره گیری از مدل SWOT-AHP (نمونه موردی: شهرستان اسکو: روستای گنبرف)

دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، دی 1391، صفحه 61-92
رحیم سرور؛ محمد علی خلیجی؛ محمد حسین فتحی

2.

تحلیلی بر تحولات کاربری‌های اراضی شهر تبریز از دیدگاه توسعه پایدار طی سالهای (1387- 1383)

دوره 7، شماره 4 (پیاپی 28)، آذر 1389، صفحه 41-50
کریم حسین زاده دلیر؛ رحیم سرور؛ حسین بجانی؛ توحید احمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب