1.

بررسیِ امکانِ وقوعیِ ترجمه ی فارسیِ وجود و زمان هِیدگر چنان که بسزایِ چنین کتابی بُوَد

دوره 4، شماره 2 (پیاپی 12 )، مهر 1386، صفحه 181-223
پرویز ضیاء شهابی

2.

پا به پای ارسطو به جستجوی دانش برین

دوره 1، پ شماره1(بهار 1383)، فروردین 1383، صفحه 37-52
پرویز ضیاء شهابی

3.

هست شناسی ، دانشی که بایدش جست

دوره 1، شماره 1(پیاپی 2)، دی 1383، صفحه 89-109
پرویز ضیاء شهابی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب