1.

افشا و ارزش شرکت: شواهدی از بازار سرمایه نوظهور ایران

دوره 5، شماره 2(پیاپی 13)، شهریور 1391، صفحه 67-77
حسین اعتمادی؛ رضا حصارزاده؛ مهدی محمدآبادی؛ آمنه بذرافشان

2.

پیمایش پژوهشهای حسابداری مدیریت ایران و استرالیا

دوره 5، شماره 3(پیاپی 14)، آذر 1391، صفحه 37-48
حسین اعتمادی؛ رضا حصارزاده؛ آمنه بذرافشان

3.

فراتحلیل )متا آنالیز( استقلال کمیته حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی

دوره 8، شماره 25، تیر 1394، صفحه 101-117
آمنه بذرافشان؛ رضوان حجازی؛ علی رحمانی؛ سوسن باستانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب