1.

بررسی تأثیر آموزش های کارآفرینی، به عنوان یک عامل فرهنگی، بر توانمندسازی زنان

دوره 9، شماره 1 (پیاپی27)، اردیبهشت 1394، صفحه 15-28
مریم صوفی؛ علی اکبر رضایی

2.

تأثیر برنامه های فرهنگی و عقیدتی بر شادی و نشاط بانوان شاغل مطالعه موردی وزارت جهاد کشاورزی

دوره 8، 3 (پیاپی25)، آبان 1393، صفحه 93-105
فاطمه براتلو؛ علی اکبر رضایی؛ سمانه لعله ای

3.

رابطه مدیریت مشارکتی بر اثربخشی کارکنان شبکه رادیویی فرهنگ

دوره 9، شماره 1 (پیاپی27)، اردیبهشت 1394، صفحه 95-103
بهزاد آسمان نسب؛ فاطمه براتلو؛ علی اکبر رضایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب