1.

ارائه الگوی مدیریتی «امنیت فرهنگی- اجتماعی» بر اساس عناصر هویت در ایران

دوره 8، 1 (پیاپی 23)، فروردین 1393، صفحه 1-10
سید رضا صالحی امیری؛ محسن قدمی؛ فاطمه براتلو

2.

ارزیابی اقدامات مقابله‌ای به منظور حفاظت از نمادهای ملی

دوره 10، شماره 3 (پیاپی 34 - 33)، آذر 1395، صفحه 51-70
معصومه یگانه راد؛ سیدرضا صالحی امیری؛ ابراهیم حاجیانی

3.

آینده‌نگاری وضعیت کتاب در ایران

دوره 17، شماره 59، خرداد 1402، صفحه 55-77
محمد سرشار؛ سید رضا صالحی امیری؛ ابراهیم حاجیانی

4.

بررسی تأثیر ابعاد فرهنگی جهانی شدن بر فرهنگ زنان

دوره 8، 2 (پیاپی 24)، مرداد 1393، صفحه 1-20
نوشزاد یگانه فینی؛ رحمت الله صدیق سروستانی؛ سید رضا صالحی امیری؛ زهرا بهبهانی

5.

بررسی میزان تاثیر پذیری فرهنگی کودکان از برنامه‌های کانون پرورش فکری کودکان

دوره 9، شماره 28، شهریور 1394، صفحه 2-21
زهرا خلجی؛ سیدرضا صالحی امیری

6.

بررسی موانع صنعت فرهنگی میان تجار ایران و آذربایجان

دوره 2، پیش شماره دوم، فروردین 1387، صفحه 17-35
سید رضا صالحی امیری؛ علیرضا هرمزپور

7.

تاثیر شیو ه های تبلیغاتی بر رونق صنعت توریسم در سازمان میراث فرهنگی و جهانگردی وصنایع دستی و ارایه ی مدل مناسب

دوره 2، پیش شماره دوم، فروردین 1387، صفحه 83-93
دکتر زهرا برومند؛ سید رضا صالحی امیری؛ اعظم حیدری

8.

شناسایی مبانی فرهنگ سازمانی موثر بر استقرار مدیریت دانش در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 14، شماره 2 (پیاپی 48)، تیر 1399، صفحه 20-33
مرضیه سادات اکبری؛ محسن قدمی؛ افسانه زمانی مقدم؛ سید رضا صالحی امیری؛ فاطمه فراهانی عزیزآبادی

9.

عوامل مشارکت افزایی نخبگان در سیاست‌گذاری فرهنگی ایران

دوره 15، شماره 52، مرداد 1400، صفحه 145-156
شیوا مقدم؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی؛ سید رضا صالحی امیری

10.

عوامل موثر بر توسعه فرهنگ وقف، رویکرد مدل معادلات ساختاری

دوره 14، شماره 4 (پیاپی 50)، بهمن 1399، صفحه 1-20
منیر شامحمدی؛ کامران محمدخانی؛ غلامرضا گودرزی؛ سید رضا صالحی امیری

11.

نقش هوش فرهنگی در عملکرد مدیران (مورد مطالعه: صندوق بازنشستگی کشوری)

دوره 8، 4 (پیاپی 26)، دی 1393، صفحه 13-26
فرهاد آقا بیگ؛ سید رضا صالحی امیریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب