1.

ارزیابی عملکرد زیست محیطی شهرداری تهران بر اساس شاخص‌های شهر سبز

دوره 10، شماره 33، خرداد 1397، صفحه 1-15
مونا صالحی برمی؛ علی اکبر رضایی؛ علی نوری کرمانی

2.

ارزیابی کیفیت بصری- فضایی منظر شهری در گذر زمان (مورد مطالعه: ناحیه 8 منطقه یک تهران)

دوره 12، شماره 43، آذر 1399، صفحه 15-26
کتایون تیموریان؛ سید محسن میر

3.

بررسی مولفه‌های تاثیر بر ارتقای هوش فرهنگی مدیران شهری مطالعه موردی (منطقه ده شهرداری تهران)

دوره 8، شماره 26، شهریور 1395، صفحه 57-70
سحر شتابان؛ سید موسی پور موسوی؛ علی اکبر رضایی

4.

رابطه سرمایه اجتماعی با مشارکت در اداره امور شهر و حل مشکلات شهری شهر تهران

دوره 4، شماره 1(پیاپی 9)، فروردین 1391، صفحه 97-118
علی اکبر رضایی؛ محمد خیاطیان؛ مریم بختیاری

5.

رابطه طراحی شهری با میزان امنیت اجتماعی از نظر شهروندان بر اساس مدل CPTED (مطالعه موردی: شهر کرج)

دوره 3، شماره 4(پیاپی 8)، دی 1390، صفحه 1-14
افسانه زمانی مقدم؛ علی اکبر رضایی؛ روزبه خلقت دوست

6.

مدیریت شهری در نقاط روستایی الحاقی به محدوده شهری نمونه موردی شهر اسلامشهر و روستای شاطره

دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، فروردین 1392، صفحه 14-21
نغمه محمدپورلیما؛ علی نوری کرمانی؛ علی اکبر رضایی

7.

نقش سرمایه اجتماعی در مدیریت بحران‌های اجتماعی کلان شهرهای ایران مطالعه موردی شهررشت

دوره 3، شماره 2(پیاپی 6)، تیر 1390، صفحه 1-23
حمیده رشادت جو؛ علی اکبر رضایی؛ میرنوید میرحق جو

8.

نقش شهرداریها در ارتقای مدیریت شهری با رویکرد محله گرایی

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 17)، فروردین 1393، صفحه 19-29
احسان فرخی؛ علی نوری کرمانی؛ علی اکبر رضایی

9.

نقش قابلیت‌های مدیریتی پویا و آمادگی سازمانی در تحول شهر هوشمند (مورد مطالعه: شهرداری تهران)

دوره 15، شماره 54، شهریور 1402، صفحه 13-27
نوید آهنگری؛ سید محسن میر

10.

نقش مدیریت اطلاعات فرهنگی در مدیریت شهری(مطالعه موردی: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

دوره 11، شماره 37، خرداد 1398، صفحه 71-80
سید محسن میر؛ هانیه نیکومرام؛ شهره علی پور

11.

نقش مدیریت شهری در ارتقاء شاخص‌های خوشبختی شهروندان (مطالعه موردی شهروندان ساکن در ناحیه 3 منطقه 5 شهرداری تهران)

دوره 6، شماره 18، شهریور 1393، صفحه 108-125
علی اکبر رضایی؛ حمیده رشادت جو؛ آرام شیخیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب