1.

بررسی اثر استانداردهای حسابداری ایران بر ضریب واکنش سود

دوره 22، شماره 3و4(ویژه نامه شماره های 92و93 پاییزوزمستان1390)، آبان 1390، صفحه 91-102
محمدرضا شورورزی؛ افسانه افروزمنش


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب