1.

ارزیابی ظرفیت برد گردشگری منطقه ی ژئوتوریسمی آبشاربیشه با تاکیدبر توسعه ی پایدار

دوره 21، شماره 10، دی 1398، صفحه 81-91
فرزانه بهراد؛ مهرداد هادی پور؛ مرتضی نادری؛ آزاده کاظمی

2.

برآورد جمعیت ول حفار غربی Ellobius lutescens با استفاده از روش های فاصله ای درشهرستان همدانر

دوره 22، شماره 11، بهمن 1399، صفحه 249-261
گلنار مخفی؛ محمود کرمی؛ مرتضی نادری؛ علی اکبر یالپانیان

3.

مکان یابی محیط زیستی کاربری های شهری اراک جهت افزایش کارآیی شبکه حمل و نقل در محیط GIS

دوره 19، شماره 3، مهر 1396، صفحه 101-111
مهرداد هادی پور؛ مرتضی نادری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب