1.

ارزیابی تناسب اراضی برای استقرار کاربری‌های کشاورزی و مرتعداری با روش ترکیب خطی وزن‌دار (مطالعه موردی: حوضه اُنار چای استان اردبیل)

دوره 21، شماره 8، آبان 1398، صفحه 113-123
مهسا صفری پور؛ داریوش ناصری

2.

ارزیابی تناسب اراضی برای کاربری توسعه شهری شهرستان مشکین‌شهر با استفاده از رویکرد فازی-تحلیل سلسله مراتبی و GIS

دوره 22، شماره 10، دی 1399، صفحه 207-220
مهسا صفری پور؛ داریوش ناصری

3.

ارزیابی تناسب اراضی برای کاربری های کشاورزی و مرتع‌داری با روش ترکیب خطی وزن دار (مطالعه موردی: حوزه آبخیز قوری چای استان اردبیل)

دوره 22، شماره 10، دی 1399، صفحه 79-91
مرضیه علی خواه اصل؛ داریوش ناصری

4.

ارزیابی روند تغییرات پوشش اراضی حوزه آ‌ب‌ خیز کفتاره با استفاده از روش سنجش از دور

دوره 19، شماره 3، مهر 1396، صفحه 83-112
مرضیه علی خواه اصل؛ داریوش ناصری

5.

بررسی اثر تغییرات پوشش اراضی بر مراتع حوزه آبخیز قوری چای با تکنیک سنجش از دور

دوره 24، شماره 10، دی 1401، صفحه 19-32
مرضیه علی خواه اصل؛ داریوش ناصری؛ الهام فروتن؛ لیلا غیرتی آرانی

6.

پایش تغییرات پوشش اراضی با استفاده از سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز خوجین خلخال)

دوره 22، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 381-393
مهسا صفری پور؛ داریوش ناصری

7.

تهیه مدل زیستگاه سیاه‎خروس قفقازی (Tetraomlokosiewiczi) با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS

دوره 21، شماره 5، مرداد 1398، صفحه 263-272
ابراهیم فریدی؛ داریوش ناصری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب