1.

بررسی چالش های توسعه پایدار شهر قزوین از منظر عدالت فضائی

دوره 12، شماره 48، بهمن 1394، صفحه 37-54
محمود داوران؛ اصغر نظریان

2.

بررسی روند تغییرات کالبدی و کارکردی بافت قدیمی شهر تهران با تاکید بر ناحیه 4 منطقه 11

دوره 3، شماره 1 (پیاپی 12)، بهمن 1385، صفحه 28-49
اصغر نظریان؛ ابوالفضل مشکینی؛ نرگس احمدی فرد

3.

تحلیل فرایند رشد و تکوین شهر ارومیه با بهره گیری از همپوشانی عکس ها هوایی در سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دوره 10، شماره 3 (پیاپی 39)، آبان 1392، صفحه 39-54
اصغر نظریان؛ الناز همپانژاد

4.

تحلیلی کمی بر روند توسعه پایدار شهر ملایر با استفاده از تکنیک موریس

دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، بهمن 1392، صفحه 1-14
سید داود موسوی؛ اصغر نظریان

5.

تعیین جهت توسعه فیزیکی شهر اندیمشک با استفاده از داده های ماهواره ای (RS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی *(GIS)

دوره 3، شماره 1 (پیاپی 9)، اردیبهشت 1385، صفحه 3-11
اصغر نظریان؛ سیمین تولائی؛ مریم خسروی

6.

چالش ها و راهبردهای توسعه‌ی اجتماع محور منطقه‌ی کلانشهر تهران

دوره 11، شماره 2 (پیاپی 42)، مرداد 1393، صفحه 17-36
محمد علی رجایی ریزی؛ اصغر نظریان؛ رحیم سرور

7.

شهرنشینی در حال دگرگون و جایگاه شهرهای کوچک تجربه ایران

دوره 4، شماره 2 (پیاپی 14)، مرداد 1386، صفحه 33-55
اصغر نظریان

8.

عوامل موثر در مدیریت و ساخت مسکن شهری

دوره 5، شماره 1 (پیاپی 17)، اردیبهشت 1387، صفحه 27-44
محمود رحیمی؛ اصغر نظریان

9.

مدیریت شهری و بازتاب آن در مشارکت شهروندان (مطالعه موردی: شهر همدان)

دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، مرداد 1391، صفحه 3-19
سمیه صفی؛ اصغر نظریان

10.

منطقه کلان شهری و بازتاب فضایی آن مورد تهران

دوره 2، شماره 3 (پیاپی 7)، آبان 1384، صفحه 30-47
اصغر نظریان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب