1.

مطالعه پاتولوژیک پنومونی بینابینی در گوسفندان کشتاری استان تهران

دوره 3، شماره 2(پیاپی 13)، تیر 1385، صفحه 513-518
فرهنگ ساسانی؛ امیر علی رئیسی؛ مهدی مقدم

2.

مطالعه گذشته نگر جراحی و آسیب شناسی تومورهای غدد پستانی سگ:از سال1382 تا1387

دوره 7، شماره 3(پیاپی 30)، آذر 1389، صفحه 301-306
حمیدرضا فتاحیان؛ فرخ رضا کبیر؛ نیما وزیر؛ بیتا وزیر؛ فرهنگ ساسانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب