1.

ارزیابی آزمایشگاهی اثر ضد باکتریایی دانه کاروتنوئیدی گونه رودوتورولا گلوتینیس بر استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از ورم پستان گاو

دوره 19، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 3773-3782
سهیلا نیسی؛ منصور منصور بیات؛ تقی زهرایی صالحی؛ بهاره رحیمیان ظریف؛ رامک یحیی رعیت

2.

ارزیابی الگوی سایتوکاینی واکسن دوگانه دیفتری-کزاز در مدل حیوان آزمایشگاهی

دوره 17، شماره 2، تیر 1399، صفحه 3255-3262
آزاده فردی پور؛ تقی زهرایی صالحی؛ مجید تبیانیان؛ رامک یحیی رعیت

3.

اولین بررسی سیتولوژیک گوش خارجی در دوگونه جوجه تیغی گوش دراز و برندت ایرانی

دوره 19، شماره 3، آذر 1401، صفحه 3907-3912
غزل آفتاب؛ فرنوش ارفعی؛ احمد اصغری؛ تقی زهرایی صالحی

4.

بررسی اثر ضد قارچی و تغییرات مورفولوژیکی اسانس زیره سبز بر روی جدایه های قارچ فوزاریوم ورتیسیلیوئیدس جداسازی شده در ایران

دوره 9، شماره 2(پیاپی 37)، شهریور 1391، صفحه 705-714
علیرضا مختاری؛ علیرضا خسروی؛ تقی زهرایی صالحی

5.

بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی اشریشیا کلی های جدا شده از موارد اسهال گوساله های زیر یک ماه در دامداریهای اطراف شهرستان گرمسار

دوره 2، شماره 2 (پیاپی9)، تیر 1384، صفحه 119-124
تقی زهرایی صالحی؛ دکترسید محمد مدنی

6.

جداسازی عوامل قارچی توکسین زا و غیر توکسین زا از جیره های غذایی گاوداریهای استان قم

دوره 4، شماره 2(پیاپی 17)، تیر 1386، صفحه 125-132
محمد دخیلی؛ علیرض خسروی؛ تقی زهرایی صالحی؛ علیرضا باهنر؛ اصغر زارعی

7.

ردیابی ملکولی ژن‌های pap GII, sfa , afa در جدایه های اشریشیا کلی‌ موارد کلی‌باسیلوز طیور و عفونت ادراری انسان

دوره 19، شماره 4، دی 1401، صفحه 3993-4002
خاطره کفشدوزان؛ تقی زهرایی صالحی؛ بهار نیری فسایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب