1.

ارائه مدلی جهت تربیت شهروند حرفه ای در نظام آموزش عالی کشور در هزاره سوم

دوره 18، شماره 3 (پیاپی 70)، مهر 1385، صفحه 67-80
نادر قلی قورچیان؛ سید فرهاد افتخارزاده

2.

بررسی دانشگاه های مجازی به منظور ارائه یک مدل مناسب جهت راه اندازی دانشگاه مجازی در کشور

دوره 15، شماره 3( پیاپی 58)، آذر 1382، صفحه 25-49
نادر قلی قورچیان؛ پریوش جعفری

3.

بررسی شیوه گزینش دانشجو در کشور به منظور ارائه مدل بهینه

دوره 17، شماره 4 (پیاپی 67)، دی 1384، صفحه 25-39
نادر قلی قورچیان؛ محمد صاحب الزمانی

4.

بررسی وضعیت جذب، حفظ و ارتقاء هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و ارائه مدلی مناسب جهت بهبود وضعیت موجود

دوره 19، شماره 2(پیاپی 77)، تیر 1387، صفحه 17-29
نادر قلی قورچیان؛ مریم اسلام پناه

5.

حکمرانی دانشگاه‌های تراز جهانی؛ ضرورت یا نیاز

دوره 25، شماره 1 (پیاپی 100)، اردیبهشت 1393، صفحه 23-34
نادر قلی قورچیان؛ حسین احمدی رضایی

6.

مطالعه مدیریت دانش در نظام آموزش عالی و ارائه مدل مناسب

دوره 18، شماره2(پیاپی69)، تیر 1385، صفحه 13-19
نادر قلی قورچیان؛ اکر م الملوک لاهیجانیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب