1.

بررسی فرهنگ سازمانی و رابطه آن با الگوی تصمیم گیری مدیران (مطالعه موردی: کارخانجات یخچال سازی تهران)

دوره 20، شماره 2(پیاپی 81)، تیر 1388، صفحه 17-34
کریم حمدی؛ اسماعیل کاوسی؛ حمیدرضا صهری

2.

طراحی و تدوین الگوی اندازه‌گیری سرمایه اجتماعی

دوره 19، شماره1(پیاپی 76)، فروردین 1387، صفحه 15-29
رمضانعلی رویایی؛ اسماعیل کاوسی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب