1.

ارائه مدلی فازی برای تبیین ابعاد ساختاری سازمان بر اساس ابعاد محتوایی

دوره 19، شماره 3(پیاپی78)، مهر 1387، صفحه 1-18
سهراب خان محمدی؛ علیرضا بافنده زند

2.

طراحی مدل ارزیابی اثربخشی رسانه‌های تبلیغاتی بر رفتار مصرف کننده‌

دوره 19، شماره1(پیاپی 76)، فروردین 1387، صفحه 1-13
سهراب خان محمدی؛ محسن محمدی

3.

طراحی مدل ماتریس شایستگی به منظور تخصیص مناسب افراد به مشاغل

دوره 17، شماره 3( پیاپی 66)، مهر 1384، صفحه 19-29
سهراب خان محمدی؛ علی حاجیها؛ جواد جاسبی

4.

مدلسازی پویای برنامه ریزی سازمانی با استفاده از داده های نادقیق

دوره 17، شماره2(پیاپی65)، تیر 1384، صفحه 25-39
سهراب خان محمدی؛ رضا رادفر؛ جواد جاسبی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب