1.

ارزیابی توان محیط زیست پارک چیتگر برای تفرج متمرکز با روش AHP

دوره 20، شماره 2، تیر 1401، صفحه 145-155
حدیث ظاهری؛ محمد رضوانی

2.

ارزیابی و پهنه بندی تناسب سرزمین برای کاربری مرتع با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی- منطق فازی AHP-FUZZY (مطالعه ی موردی: حوضه ی آبخیز سقزچی چای، اردبیل)

دوره 17، شماره 3، مهر 1398، صفحه 85-102
داریوش ناصری؛ علی اکبر شمسی پور؛ محمد رضوانی

3.

تیپ بندی و ارزیابی مراتع با استفاده از سامانه ی اطلاعات جغرافیایی (GIS) و شاخص پوشش گیاهی (NDVI )(مطالعه موردی: تحت واحد شهرآباد زیرحوزه آبخیز حبله رود)

دوره 13، شماره 2(33-پیاپی 44)، تیر 1394، صفحه 45-55
خدیجه ابوالفتحی؛ مرضیه علی خواه اصل؛ محمد رضوانی

4.

تهیه نقشه پوشش اراضی شهرستان اسلام‌شهر با استفاده از الگوریتم‌های حداکثر احتمال و فازی سال 2015

دوره 15، شماره 2، تیر 1396، صفحه 27-37
ساناز شفیعی؛ مرضیه علی خواه اصل؛ محمد رضوانی

5.

تهیه نقشه پوشش اراضی منطقه رودبار قصران (شهرستان شمیرانات) با تکنیک سنجش از دور

دوره 15، شماره 3، مهر 1396، صفحه 73-80
فاطمه کرمی قهی؛ مرضیه علیخواه اصل؛ محمد رضوانی؛ فاطمه بکائیان

6.

تهیه نقشه کاربری اراضی تالاب میقان با استفاده از روش طبقه بندی نظارت شده و فازی 2013

دوره 13، شماره 1(32-پیاپی 43)، فروردین 1394، صفحه 11-21
زهرا علی بخشی؛ مرضیه علی خواه اصل؛ محمد رضوانی

7.

مکان‌یابی سایت دفن بهداشتی زباله شهری با استفاده از GIS و الگوریتم فازی ( مطالعه موردی : شهر رفسنجان)

دوره 18، شماره 2، تیر 1399، صفحه 33-45
مهدیه رجایی نژاد؛ محمد رضوانی؛ فرحناز رشیدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب