1.

ارزیابی تاثیر سیاست های مدیریت تقاضا (قیمتی و غیرقیمتی) بر صرفه جویی مصرف انرژی در کشور با استفاده ازمدل یکپارچه انرژی

دوره 18، شماره 3 (پیاپی 70)، مهر 1385، صفحه 19-32
محمدرضا شریف آزاده؛ علی اصغر اسماعیل نیا

2.

بررسی انحلال و اقتدار جوامع اسلامی

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 27و 26)، دی 1374، صفحه 5-14
عبدالله جاسبی؛ محمدرضا شریف آزاده

3.

بررسی روشهای موجود برای شناخت الگوی انتظارات سرمایه گذاران همراه با مطالعه موردی

دوره 11، شماره 2(پیاپی 41)، شهریور 1378، صفحه 5-17
محمدرضا شریف آزاده؛ محمد واعظ برزانی

4.

بررسی علل شکست اقتصاد مبتنی بر مارکسیسم، (نمونه روسیه سوسیالیستی)

دوره 2، شماره 2 (پیاپی 5)، تیر 1369، صفحه 19-47
محمدرضا شریف آزاده

5.

بررسی کارکرد مدل های پیش بینی واردات در جمهوری اسلامی ایران برای دوره مطالعاتی 80-1376

دوره 9، شماره 1 (پیاپی 32)، خرداد 1376، صفحه 31-46
حسین باستان زاده؛ محمدرضا شریف آزاده

6.

عوامل موثر بر نرخ ارز در ایران

دوره 17، شماره 3( پیاپی 66)، مهر 1384، صفحه 31-43
محمدرضا شریف آزاده؛ علی حقیقت

7.

کشش های قیمتی و درآمدی صادرات غیرنفتی طی دوره 72- 1338

دوره 8، شماره 2 (پیاپی 28 و 29)، تیر 1375، صفحه 29-42
محمدرضا شریف آزاده؛ حسین باستانژاد

8.

ناتوانی اقتصاد بازار در ایجاد تعادل اقتصادی و ضرورت دخالت دولت برای هدایت تقاضای کل

دوره 12، شماره 1 (پیاپی 44و 45)، فروردین 1379، صفحه 31-63
محمدرضا شریف آزاده؛ محمد بابازاده

9.

نقدی بر نظریه پردازی دراقتصاد

دوره 1، شماره 2 (پیاپی 1)، تیر 1368، صفحه 52-61
محمدرضا شریف آزاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب