1.

ارزیابی اثر مولیبدات سدیم بر فیبروز کبدی در مدل انسداد مجرای صفراوی موش صحرایی

دوره 11، شماره 4(پیاپی 47)، بهمن 1393، صفحه 1421-1428
مهسا آل‌ابراهیم؛ اکرم عیدی؛ پژمان مرتضوی؛ سیدمحمد توانگر؛ داریوش مینایی‌تهرانی

2.

ارزیابی تاثیر آفلاتوکسین B1 بر تمایز نورونی و تکوین هیپوکامپ موش های صحرایی

دوره 18، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 3445-3466
سارا الهوئی نظری؛ نسیم حیاتی رودباری؛ کاظم پریور؛ اکرم عیدی

3.

بررسی اثر MTBE (متیل ترشیاری بوتیل اتر) روی ساختار هموگلوبین خون موش نر نژاد ویستار

دوره 16، شماره2، شهریور 1398، صفحه 2807-2812
مرسده تشکری؛ اکرم عیدی

4.

بررسی اثر اسید فولیک در فیبروز کبد کلستاتیک القاء شده توسط مدل انسداد مجرای صفراوی در رت

دوره 12، شماره 2(پیاپی 49)، مرداد 1394، صفحه 1627-1636
زهرا محمدیان؛ اکرم عیدی؛ پژمان مرتضوی؛ سیدمحمد توانگر؛ احمد اصغری

5.

بررسی اثر محافظتی عصاره دانه خرفه(Portulaca oleraceae) بر آسیب بافت بیضه القا شده توسط کلرید کادمیوم در موش‌های صحرایی نر بالغ نژاد ویستار

دوره 16، شماره3، آذر 1398، صفحه 2883-2892
الهام قهرمان؛ اکرم عیدی؛ پژمان مرتضوی؛ شهربانو عریان

6.

تأثیر قرار گرفتن در معرض PM2/5بر بافت مخ نوزاد موش صحرایی

دوره 19، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 3791-3798
مریم ممیزصفت؛ سعید متصدی زرندی؛ پژمان مرتضوی؛ اکرم عیدی

7.

میکروسیال ها و ارتقا بستر کشت سلول: ارزیابی کشت سلول های بنیادی اسپرماتوگونی در تراشه های میکروفلوِئیدیک

دوره 18، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 3555-3564
سحر نعیمی؛ عبدالمحمد کجباف زاده؛ اکرم عیدی؛ رمضان خان بابایی؛ هومن صدری اردکانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب