1.

برآورد مقدار آب آبیاری گیاه گندم به روش حل معکوس توابع تولید تحت شرایط تنش آبی با استفاده از سامانه نیاز آب

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 1-11
نیازعلی ابراهیمی پاک؛ علی عبدزادگوهری؛ آرش تافته

2.

بررسی عملکرد، بهره‌وری آب و شاخص درجه ـ روز درجه رشد (GDD) و ارزیابی ضریب حساسیت گیاه گلرنگ تحت تیمارهای مختلف آبی

دوره 13، شماره 3، آذر 1402، صفحه 99-110
آرش تافته؛ سالومه سپهری؛ اصلان اگدرنژاد؛ علی عبدزادگوهری؛ پریسا شاهین رخسار

3.

بررسی مدیریت آبیاری در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد عدس تحت سطوح مختلف نانو کلات آهن در منطقه دیلمان

دوره 12، شماره 4، مرداد 1402، صفحه 101-111
سیدمصطفی صادقی؛ علی عبدزادگوهری

4.

ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی تأثیر مدیریت آب مصرفی در مراحل مختلف رﺷﺪ بر ﻋﻤﻠﮑﺮد دو رقم بادام‌زمینی با استفاده از مدل WOFOST

دوره 12، شماره 1، مهر 1401، صفحه 109-123
علی عبدزادگوهری

5.

تخمین تابع تولید و کارآیی مصرف آب در گیاه بادمجان تحت شرایط آبیاری قطره ای و کود نیتروژن‌

دوره 5، شماره 1، آذر 1394، صفحه 41-54
علی عبدزادگوهری؛ ابراهیم امیری؛ امین علیزاده

6.

تعیین مقدار آب مصرفی و تبخیر-تعرق گیاه لوبیا با استفاده از روش‌های تافته، پاسکوئله و رئس تحت شرایط آبیاری جویچه‌ای و قطره‌ای

دوره 13، شماره 4، دی 1402، صفحه 1-9
علی عبدزادگوهری؛ فاطمه کیخایی؛ نیازعلی ابراهیمی پاک

7.

شناخت ظرفیت ها و چالش های مدیریت مصرف آب در گیاه بادام زمینی (مطالعه مروری)

دوره 12، شماره 2، دی 1401، صفحه 149-163
علی عبدزادگوهری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب