1.

ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر میزان تغذیه آب های زیرزمینی در حوزه آبخیز کرج

دوره 12، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 55-72
بهارک معتمدوزیری؛ هادی کیادلیری؛ امیر اسحاقی؛ علی اسکندری

2.

ارزیابی تغییر کاربری اراضی و تاثیر آن بر هیدروگراف سیل حوزه آبخیز امامه، استان تهران

دوره 8، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 57-68
مارال پزشکی؛ بهارک معتمدوزیری؛ حسن احمدی

3.

پیش‌بینی تغییرات رواناب حوزه آبخیز زرینه‌رود تحت شرایط تغییر اقلیم از طریق شبیه‌سازی هیدرولوژیک

دوره 11، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 129-143
ملیحه راهواره؛ بهارک معتمدوزیری؛ علی‌رضا مقدم‌نیا؛ علی مریدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب