1.

ارائه مدل ساختاری رابطه هوش معنوی، هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی با سازگاری شغلی کارکنان (هیات علمی و غیر هیات علمی) دانشگاه علوم پزشکی بابل

دوره 7، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 53-63
هادی رزقی شیرسوار؛ عبدالایمان عموئی؛ میر محمد موسوی

2.

پیش‌بینی عملکرد و تعهد سازمانی بر اساس ابعاد و مولفه‌های هوش‌سازمانی (مطالعه موردی: پرستاران بیمارستان‌های خصوصی استان البرز)

دوره 7، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 25-36
احمد سرداری؛ میرمحمد موسوی؛ حسین بهرامی

3.

رابطه بین رضایت شغلی و بهره وری کارکنان شاغل در واحد پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران

دوره 3، شماره 3 و 4، اسفند 1390، صفحه 19-27
هادی رزقی شیرسوار؛ میر محمد موسوی

4.

شناسایی مولفه‌های بین‌المللی‌سازی آموزش عالی (مورد مطالعه: صنعت آموزش خدمات پزشکی)

دوره 9، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 7-18
میرمحمد موسوی؛ محمد عزیزی؛ علی بدیع زاده؛ هادی رزقی شیرسوار


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب