1.

بررسی و تحلیل عوامل طبیعی موثردر توسعه مناطق بیابانی و خشک

دوره 11، شماره 4 (پیاپی 44)، بهمن 1393، صفحه 61-76
سعید کامیابی؛ محمد علی رجایی ریزی؛ رحیم یوسفی زاده؛ حمیدرضا ملکی

2.

بکارگیری مدل های آماری در شناسایی پدیده تغییر اقلیم (مطالعه موردی : ایستگاه های کرمان و بم)

دوره 10، شماره 3 (پیاپی 39)، آبان 1392، صفحه 91-103
هوشمند عطایی؛ راضیه فنایی؛ محمد علی رجایی ریزی؛ مهدیه فاتحی

3.

چالش ها و راهبردهای توسعه‌ی اجتماع محور منطقه‌ی کلانشهر تهران

دوره 11، شماره 2 (پیاپی 42)، مرداد 1393، صفحه 17-36
محمد علی رجایی ریزی؛ اصغر نظریان؛ رحیم سرور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب