1.

بکارگیری مدل های آماری در شناسایی پدیده تغییر اقلیم (مطالعه موردی : ایستگاه های کرمان و بم)

دوره 10، شماره 3 (پیاپی 39)، آبان 1392، صفحه 91-103
هوشمند عطایی؛ راضیه فنایی؛ محمد علی رجایی ریزی؛ مهدیه فاتحی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب