1.

تعیین حسّاسیّت نرم افزار ModFlow نسبت به شاخص پخش (Kd)

دوره 8، شماره 3(14-پیاپی 25)، مهر 1389، صفحه 27-38
محمّد نیکخواه منفرد؛ محمّدرضا صبور

2.

تعیین روش مناسب برای تخمین ضریب جذب MTBE توسّط خاک پالایشگاه تهران (شهرری)

دوره 8، شماره 1(12- پیاپی 23)، فروردین 1389، صفحه 13-20
محمّد نیکخواه منفرد؛ محمّدرضا صبور

3.

تعیین روش مناسب برای تخمین ضریب جذب توسط MTBE خاک پالایشگاه تهران (شهرری)

دوره 7، شماره 2 (9- پیاپی 20)، تیر 1388، صفحه 1-13
محمد نیکخواه منفرد؛ محمدرضا صبور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب