1.

بازدارنده های اجتماعی دستیابی زنان به مدیریت سیاسی کلان کشور بعد از انقلاب اسلامی ایران

دوره 13، شماره 51، شهریور 1400، صفحه 265-283
نرگس متقی؛ زهرا حضرتی صومعه؛ زهرا قاسمی

2.

بررسی تطبیقی شاخص‌های صنعت گردشگری در دولت‌های دهم و یازدهم

دوره 12، شماره 1 (پیاپی 45)، بهمن 1398، صفحه 89-101
سعید کشانی؛ طهمورث شیری؛ زهرا حضرتی صومعه

3.

بررسی جامعه شناختی تاثیر سرمایه اجتماعی بر خانواده گرایی در بین جوانان شهر تهران

دوره 13، شماره 52، آذر 1400، صفحه 227-239
فرزانه معززی خنده روی یزدی؛ زهرا حضرتی صومعه؛ حسین ابوالحسن تنهایی

4.

بررسی جامعه شناختی تاثیر نابرابری جنسیتی بر توسعه فرهنگی (مورد مطالعه : دانشجویان زن دانشگاه های آزاد اسلامی شهر تهران)

دوره 14، شماره 55، شهریور 1401، صفحه 221-238
حمید بختیاری؛ زهرا حضرتی صومعه؛ ساسان ودیعه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب