1.

الگوسازی مبتنی بر تحلیل پیوندیِ مزیت‌های رقابتی اِلمان‌های حسابداری سبز براساس تحلیل کیفی/تعاملی (IQA)

دوره 14، شماره 50، آذر 1400، صفحه 155-175
حمید جمال لیوانی؛ علیرضا معطوفی؛ مهدی صفری گرایلی؛ منصور گرکز

2.

تاثیر شفافیت اطلاعاتی بر رابطه اجتناب مالیاتی و ارزش شرکت

دوره 9، شماره 31، دی 1395، صفحه 65-80
نیلوفر عابدی؛ مهدی صفری گرایلی

3.

قدرت مدیرعامل و تصمیم‌گیری ازدحامی منافع سهامداران براساس نظریه سوفسطایی‌گری

دوره 14، شماره 49، شهریور 1400، صفحه 149-166
ابوالفضل شیرخانی؛ مهدی صفری گرایلی؛ حسن ولیان

4.

کیفیت حسابرسی و ارزش‌گذاری بازار از نگهداشت وجه نقد شرکت‌ها

دوره 10، شماره 32، فروردین 1396، صفحه 59-70
مهدی صفری گرایلی؛ فربیا دهقان

5.

معاملات با اشخاص وابسته و قابلیت مقایسه صورت‌های مالی: آزمون تجربی نظریه تضاد منافع

دوره 10، شماره 35، دی 1396، صفحه 77-90
خدیجه نجفیان؛ مهدی صفری گرایلی

6.

نقاط ضعف کنترل‌های داخلی و ارزشگذاری بازار از نگهداشت وجه نقد

دوره 12، شماره 43، دی 1398، صفحه 167-178
داود حسن پور؛ مهدی صفری گرایلی

7.

واکاوی نظریه مبتنی بر منابع در تبیین رابطه حمایت کارکنان و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های نوآورانه شرکت با نقش تعدیلی ارتباطات سیاسی

دوره 13، شماره 47، اسفند 1399، صفحه 71-86
یاسر رضائی پیته نوئی؛ مهدی صفری گرایلی؛ محمد غلامرضاپور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب