1.

ارائه الگوی مدیریتی «امنیت فرهنگی- اجتماعی» بر اساس عناصر هویت در ایران

دوره 8، 1 (پیاپی 23)، فروردین 1393، صفحه 1-10
سید رضا صالحی امیری؛ محسن قدمی؛ فاطمه براتلو

2.

بررسی تأثیر سیاست گذاری فرهنگی بر موسیقی محلی گیلان

دوره 7، 4 (پیاپی 22)، دی 1392، صفحه 124-142
مصطفی فیض ثابت؛ سید عبدالحسین مختاباد؛ فاطمه براتلو

3.

بررسی رابطه شکاف نسلی با میل به مصرف کالاهای فرهنگی میان نسل جوان با نسل بزرگسال

دوره 8، 4 (پیاپی 26)، دی 1393، صفحه 81-94
فهیمه مرادی؛ فاطمه براتلو

4.

تأثیر برنامه های فرهنگی و عقیدتی بر شادی و نشاط بانوان شاغل مطالعه موردی وزارت جهاد کشاورزی

دوره 8، 3 (پیاپی25)، آبان 1393، صفحه 93-105
فاطمه براتلو؛ علی اکبر رضایی؛ سمانه لعله ای

5.

رابطه مدیریت مشارکتی بر اثربخشی کارکنان شبکه رادیویی فرهنگ

دوره 9، شماره 1 (پیاپی27)، اردیبهشت 1394، صفحه 95-103
بهزاد آسمان نسب؛ فاطمه براتلو؛ علی اکبر رضایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب